Silver Photo Albums - Whsmith Large Silver 6x4 Photo Album 25 White Whsmith